Phần mềm quản lý ăn bán trú Online

  Phần mềm quản lý ăn bán trú online Kidosft

  Phần mềm quản lý ăn bán trú online Kidosft

  Song hành cùng với việc triển khai phần mềm quản lý dinh dưỡng Kidsoft cho khối mầm non đạt chuẩn mực trong mọi mẫu sổ hiện hành thì đội ngũ cán bộ công ty CP tin học Quang Minh đã bắt tay vào hoàn thiện bản quản lý ăn bán trú phiên bản online hoàn hảo hơn cho mọi cấp độ quản lý như cấp Sở giáo dục

  Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý bán trú Kidsoft online

  Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý bán trú Kidsoft online

  Hướng dẫn cơ bản về sử dụng phiên bản Phần mềm quản lý ăn bán trú online Kidsoft. Đơn giản mà hiệu quả nhất hiện nay.