Sổ liên lạc điện tử VSHOOL

    Sổ liên lạc điện tử VSCHOOL

    Sổ liên lạc điện tử VSCHOOL

    Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu cung ứng phần mềm phục vụ cho khối giáo dục thì Quang Minh kết hợp với VNTEC cho ra mắt sản phẩm sổ liên lạc điện tử Vschool phục vụ tương tác giữa phụ huynh và nhà trường rất hữu ích trong quản lý giáo dục..