Tư duy toán học lớp 4 đến 6 tuổi

    Phát triển tư duy toán học mầm non

    Phát triển tư duy toán học mầm non

    Đây là một trong những chương trình bổ trợ cho chương trình học cơ bản tại trường của trẻ em mầm non, nhằm giúp trẻ được trải nghiệm nhiều hơn và phát triển tối đa khả năng tư duy sáng tạo. Qua trải nghiệm trực quan hình thành nền tảng tư duy toán học giúp trẻ tiếp bước vào lớp 1 một cách dễ dàng nh