Phát triển tư duy toán học mầm non

Đây là một trong những chương trình bổ trợ cho chương trình học cơ bản tại trường của trẻ em mầm non, nhằm giúp trẻ được trải nghiệm nhiều hơn và phát triển tối đa khả năng tư duy sáng tạo. Qua trải nghiệm trực quan hình thành nền tảng tư duy toán học giúp trẻ tiếp bước vào lớp 1 một cách dễ dàng nh

Phát triển tư duy toán học mầm non

 Tư duy toán học HVO - Cùng con học toàn là một chương trình giúp các con trong độ tuổi từ 04 tuổi đến 06 tuổi sớm nhận thức và đam mê về logic toán học. Đây là một chương trình toán học của Mỹ do HVO độc quyền phát hành tại Việt Nam...

 Trước tiên Tư duy toán học - Cùng con học toán HVO sẽ phát hành 03 cấp độ bao gồm cấp độ 01 ( Level 01),
 Trong đó  Level 01 bao gồm 11 chủ đề ( Kích thước, hình phẳng, khối, đếm phạm vi 03 , đếm phạm vi 05 , đếm phạm vi 10, đếm phạm vi 20, vị trí, phân loại, so sánh và quy luật). Sẽ giúp các con nhận thức một cách chủ động và tư duy nhất về toán học.

  Level 02 giúp con nâng cao khả năng tư duy, suy luận logic về số học thông qua 06 chủ đề chuyên sâu là ( Số đếm từ 10 đến 20, Đếm cách, Cộng trong phạm vi 05 đến 10, Trừ trong phạm vi 05 đến 10, Quy luật, Thời gian..)

 Level 03 là một cấp độ cao dành cho trẻ có tuy cao và nền tảng kiến thức từ Level 01 đến Level 02 một cách kỹ lưỡng và chuẩn bị cho hành trang kiến thức vào lớp 1. Cấp độ này có 08 chủ đề ( Đếm và nhận diện trong phạm vi 100, Cộng trong phạm vi 20, Trừ trong phạm vi 30, Tư duy số, Từ vựng, Phân số, Xác suất, Dữ liệu và đồ thị)
 Điểm nổi bật và ấn tượng nhất của chương trình Tư duy toán học - Cùng con học toán HVO đó là một chương trình được sản xuất bao gồm ( Video , tài liệu và giáo cụ trực quan..) theo chuẩn quốc tế giúp trẻ nhận thức một cách nhanh và phù hợp nhất so với các chương trình khác. Đây cũng là một trương trình kích thích con học toán theo tư duy kiểu Mỹ là vừa học vừa chơi, kiến thức ngấm một cách tự nhiên theo nhận thức và phát triển não bộ của trẻ nhỏ mà không theo kiểu học vẹt và gò ép...
 Nhà trường và phụ huyn có nhu cầu xin liên hệ theo mẫu sau:


Bài viết cùng chủ đề: Tư duy toán học lớp 4 đến 6 tuổi