Chỉ đạo của SGDĐT Hà Nội V/V ứng dụng phần mềm dinh dưỡng trong khối mầm non, tiểu học năm 2019 -2020

Theo chỉ đạo của sở giáo dục hà nội chỉ đạo các phòng giáo dục thực hiện quản lý ứng dụng phần mềm dinh dưỡng trong kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2019 -2020 có nhiều thay đổ rõ dệt như sau:

Chỉ đạo của SGDĐT Hà Nội V/V ứng dụng phần mềm dinh dưỡng trong khối mầm non, tiểu học năm 2019 -2020

 Thực hiện theo công văn số : 3786/SGDĐT-GDMN v/v : Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp mầm non năm học 2019-2020 . Phần mềm Kidsoft hiện tại đang thực hiện nâng cấp theo đúng quy định , bổ sung thêm tính năng cân đối tỷ lệ Ca , B1 trong thực đơn ăn của trẻ.

(Nguồn trích dẫn kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 -2020 của SGDĐT thông báo)

Trong văn bản có nêu rất rõ những chỉ đạo những thay đổi trong tính toán quản lý dinh dưỡng học đường cũng như chỉ đạo việc lựa chọn những phầm mềm đã được BGDĐT thẩm định để làm cho các trường.

P/S: Trong công văn cũng ghi rõ ràng vấn đề khuyến khích các đơn vị sử dụng phần mềm mà đã được Bộ Giáo Dục thẩm định . ( trang 2  mục Công tác quản lý nuôi dưỡng...).
Phần mềm quản lý trường học KIDSOFT tự hào  là 1 trong những đơn vị đầu tiên được BGDĐT và VDD Quốc Gia thẩm định về chuyên môn từ cuối năm 2017. Kidsoft luôn nâng cấp cập nhật các thành phần dinh dưỡng do viện dinh dưỡng quốc gia cung cấp thông số hàng năm, và luôn cập nhật biểu mẫu sổ sách theo chỉ đạo của BGDĐT cũng như từ các sở giáo dục, phòng giáo dục trên toàn quốc chỉ đạo...

Các đơn vị đang sử dụng phần mềm Kidsoft mà chưa được cung cấp giấy tờ thẩm định thì liên hệ về cty để nhận bản công chứng. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline : 0976098666 - Email: qmvn.net@gmail.com để được hỗ trợ  kịp thời

 Đăng ký sử dụng phần mềm Kidsoft qua biểu mẫu sau: