Kế hoạch công tác y tế trường học năm 2021 – 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, năm học 2020 - 2021 đã kết thúc, tuy bị gián đoạn nhưng vẫn đảm bảo các mục tiêu đã đề ra trong công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh cũng như cán bộ ngành giáo dục, góp phần chung vào công tác phòng chống dịch nói riêng và chăm sóc sức khỏe cho Nhâ

Kế hoạch công tác y tế trường học năm 2021 – 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội


Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố triển khai Kế hoạch số 73-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”.

Sau khi nghiên cứu văn bản tài liệu của UBND TPHN hướng dẫn PHẦN MỀM DINH DƯỠNG KIDSOFT đã tổng hợp lại kế hoạch công tác y tế trường học năm 2021 – 2022 trên địa bàn thành phố hà nội như sau:

  • Mục tiêu

-  Củng cố nhân lực và cơ sở vật chất cho công tác y tế trường học.

-  Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên. Phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp, tai nạn thương tích cho học sinh.

- Giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học và các cơ sở giáo dục đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 để xử lý kịp thời, triệt để. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học và các cơ sở giáo dục.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện đánh giá công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGĐ&ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 13).

  • Chỉ tiêu

100% trường học và các cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; phấn đấu 100% trường học có cán bộ y tế trình độ từ y sỹ trung cấp trở lên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13.

- 100% trường mầm non, phổ thông tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh. 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị.

- 100% trường học được thường xuyên khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước ăn uống, sinh hoạt cho học sinh, giáo viên; 100% có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh, an toàn, thân thiện và sử dụng tốt; đảm bảo công tác vệ sinh học đường (bàn ghế, ánh sáng tự nhiên, bảng, bục giảng v.v)

- 100% quận, huyện, thị xã triển khai mô hình điểm về truyền thông nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong trường học, góp phần từng bước giảm tỷ lệ mắc tật khúc xạ, gù vẹo cột sống, bệnh răng miệng, giun sán, hen phế quản, tai nạn học đường... và các yếu tố nguy cơ của sức khỏe trong trường học.

-  Không để xảy ra dịch bệnh lớn đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 và ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

- 100% ổ dịch đặc biệt ổ dịch COVID-19 trong trường học được giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời.

- 100% các quận, huyện, thị xã thực hiện kiểm tra, giám sát và thực hiện đánh giá công tác y tế trường học theo Thông tư số liên tịch số 13.

-  Phấn đấu 100% học sinh tham gia Bảo hiểm Y tế.

-  Phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

  • Nội dung hoạt động

- Ban Chỉ đạo Y tế trường học các cấp xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế trường học. Quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho nhân viên y tế tham gia các khóa đào tạo đạt chuẩn y sỹ trung cấp.

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu, dung dịch sát trùng, khử khuẩn... và các điều kiện cần thiết khác để triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của học sinh

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các trường học theo chuẩn: Phòng học, các phòng chức năng, bàn ghế, bảng, đồ dùng trang thiết bị dạy và học; đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học, hệ thống cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn

- Tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, các bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích khi học trực tuyến tại nhà tạo môi trường học an toàn.

-  Triển khai nội dung chăm sóc sức khỏe cho học sinh: khám sức khỏe theo chuyên khoa, sơ cấp cứu ban đầu, nha học đường, phòng chống các bệnh về mắt, gù vẹo cột sống..., thông báo các trường hợp mắc bệnh cho gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị.

-  Thường xuyên tổ chức các hoạt động điều tra, kiểm tra, đánh giá về công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe học sinh trong các trường học. Thực hiện đánh giá công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13.

-  Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học: bếp ăn bán trú, căng tin, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh, nước uống cho học sinh, các hàng, quán bán thực phẩm khu vực xung quanh các trường học.

-  Vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh trên nguyên tắc tự nguyện nhằm mục đích nhân đạo, chia sẻ rủi ro với các trường hợp không may mắc bệnh.

- Tổ chức và đảm bảo công tác y tế cho các kỳ thi.

Đưa công tác y tế trường học vào chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục và các cấp quản lý giáo dục.

 Các đơn vị có nhu cầu tham khảo hay ứng dụng phần mềm quản lý bán trú vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

   Liên hệ: 024 32.606.999 – 0976.098.666 để được tư vấn và hỗ trợ sử dụng phần mềm.

#phanmemdinhduong , #kidsoft , #khauphanan ,#diduonghocduong , ....