Đánh giá mức độ gầy béo của cơ thể đối với độ tuổi từ 02 đến 20 tuổi

Căn cứ vào BMI, tuổi và giới tính; xác định điểm tương ứng trên "Biểu đồ BMI đối với nam" hoặc "Biểu đồ BMI đối với nữ". Từ đó đánh giá mức độ gầy béo như sau:

Đánh giá mức độ gầy béo của cơ thể đối với độ tuổi từ 02 đến 20 tuổi
Tính chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index) dựa vào Cân nặng (kg) và Chiều cao (m) theo công thức:
BMI = Cân nặng / Chiều cao²
Căn cứ vào BMI, tuổi và giới tính; xác định điểm tương ứng trên "Biểu đồ BMI đối với nam" hoặc "Biểu đồ BMI đối với nữ". Từ đó đánh giá mức độ gầy béo như sau:
- Phía dưới đường 5: suy dinh dưỡng
- Từ đường 5 đến đường 85: bình thường
- Từ đường 85 đến đường 95: béo
- Phía trên đường 95: béo phì