Cập nhật mẫu biểu sữa học đường trên phần mềm

Trong thời gian qua sau khi cập nhật quyết định số " 4019/QĐ-UBND" ngày 06/08/2018 của UBND thành phố về nội dung chương trình " Sữa học đường " và căn cứ nhu cầu sử dụng tại các trường. Kidsoft đã cập nhật mẫu biểu trên hệ thống.

Cập nhật mẫu biểu sữa học đường trên phần mềm

 Trong thời gian qua sau khi cập nhật quyết định số " 4019/QĐ-UBND" ngày 06/08/2018 của UBND thành phố về nội dung chương trình " Sữa học đường " và căn cứ nhu cầu sử dụng tại các trường. Kidsoft đã cập nhật mẫu biểu trên hệ thống.

 

-         Nội dung tổng quát về sữa học đường: nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018 - 2020)

-         Trọng tâm về sổ sách của sữa học đường trên phần mềm là:

+  Thiết lập được số hộp sữa thu trong tháng và thể hiện được trên phiếu thu theo quy định

+ Các trường công lập, ngoài công lập sẽ căn cứ được số lượng thực tế học sinh tham gia để tất toán với phụ huynh học sinh trong tháng đó và các cơ sở giáo dục dựa trên các số liệu đã tổng hợp trên phần mềm để nộp về Phòng giáo dục các đơn vị.

-         Mục địch mẫu sổ sách của sữa học đường trên phần mềm  

+ Báo cáo được đối tượng học sinh, số học sinh trực tiếp tham gia chương trình sữa học đường và số lượng sữa đã nghiệm thu với đơn vị cung cấp sữa.

+ Tổng hợp được bảng theo dõi kinh phí thực hiện chương trình dựa vào số lượng học sinh thực tế tham gia và biên bản nghiệm thu sữa dã sử dụng của các đơn vị giáo dục với đơn vị cung cấp sữa.

+ Đến cuối năm ngân sách, sẽ tổng hợp được báo cáo chung kinh phí thực hiện chương trình sữa học đường

Quý khách hàng cần tư vấn mẫu biểu hay có nhu cầu sử dụng mẫu biểu tính toán sổ sách về sửa học đường hay cài đặt phần mềm Kidsoft xin mời liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.