Đánh giá mức độ gầy béo của cơ thể đối với người trên 20 tuổi

Tuy nhiên, chỉ số BMI chưa tính đến yếu tố chủng tộc, tuổi tác và giới tính nên có độ chính xác không cao. Để đánh giá chính xác hơn cần dựa vào tỉ lệ chất béo (TLCB) trong cơ thể

Đánh giá mức độ gầy béo của cơ thể đối với người trên 20 tuổi

Tính chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index) dựa vào Cân nặng (kg) và Chiều cao (m) theo công thức:

BMI = Cân nặng / Chiều cao²
Đánh giá mức độ gầy béo theo BMI như sau:
- Dưới 18.5 là thiếu cân.
- Từ 18.5 đến 25 là bình thường.
- Từ 25 đến 30 là thừa cân.
- Trên 30 là béo phì.
Tuy nhiên, chỉ số BMI chưa tính đến yếu tố chủng tộc, tuổi tác và giới tính nên có độ chính xác không cao. Để đánh giá chính xác hơn cần dựa vào tỉ lệ chất béo (TLCB) trong cơ thể. TLCB của người bình thường dao động từ 20% đến 30%, thấp dưới 10% bị coi là nguy hiểm. Đàn ông có TLCB cao hơn 25% và đàn bà có TLCB cao hơn 35% được xem là béo phì.
TLCB được đo bằng phương pháp "Dual-energy X-ray Absorptiometry" (DXA) dùng hai tia X-quang chiếu vào cơ thể và dựa vào tín hiệu nhận được để xác định lượng chất béo, lượng nạc, lượng xương... trong cơ thể. Phương pháp này chính xác nhưng giá thành cao và chỉ khoảng 1% cơ sơ y tế ở Việt Nam có thiết bị.
Gallagher đã đưa ra công thức để tính TLCB dựa trên chỉ số BMI, tuổi và giới tính đối với người châu Á:
Đối với nữ TLCB = 63,7 – 735/BMI + 0,029 x Tuổi
Đối với nam TLCB = 51,6 – 735/BMI + 0,029 x Tuổi
Từ công thức trên tính ngược BMI theo TLCB:
Đối với nữ BMI = 735 / (63,7 + 0,029 x Tuổi - TLCB)
Đối với nam BMI = 735 / (51,6 + 0,029 x Tuổi - TLCB)
Đàn ông có TLCB cao hơn 25(%) và đàn bà có TLCB cao hơn 35(%) được xem là béo phì. Vì vậy, công thức tính BMI đối với người châu Á béo phì theo tuổi như sau:
Đối với nữ BMI > 735 / (28,7 + 0,029 x Tuổi)
Đối với nam BMI > 735 / (26,6 + 0,029 x Tuổi)
Bảng BMI tối thiểu theo tuổi đối với người châu Á để chuẩn đoán béo phì được suy ra từ công thức trên:
    Tuổi         Nữ         Nam    
20 25.1 27.0
25 25.0 26.9
30 24.9 26.8
35 24.7 26.6
40 24.6 26.5
45 24.5 26.3
50 24.4 26.2
55 24.3 26.1
60 24.1 25.9
65 24.0 25.8
70 23.9 25.7
Những người muốn giảm cân cần giảm khẩu phần ăn từng bước một. Mỗi tuần giảm khoảng 300 kcal so với khẩu phần ăn hàng ngày trước đó cho tới khi BMI đạt giá trị mong muốn.
Nguồn "sưu tầm"