Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kidsoft

Vi deo hướng dẫn xây dựng thực đơn trong phần mềm quản lý nuôi dưỡng mầm non.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kidsoft
Video hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nuôi dưỡng mầm non Kidsoft . Tư vấn xây dựng thực đơn các tuần chẵn , lẻ miễn phí cho các trường mầm non. Liên hệ 0976098666  để được hỗ trợ tốt nhất!